Stomatologija

Materijali, instrumenti i oprema za stomatologe i stomatološke asistente. Ispuni, otisne mase...

POGLEDAJ PONUDU

Zubna Tehnika

Materijali, instrumenti i oprema za zubotehničke laboratorije, mobilnu i fiksnu protetiku, vizil...

POGLEDAJ PONUDU

LINKOVI

PREPORUČILI SU NAS

BLOG

Tetric EvoFlow Bulk Fill - Postupak sa kojim se štedi na vremenu

Bulk kompoziti probili su put novim konceptima izrade kompozitnih ispuna. Sve je veća potražnja za sistemima koji su jednostavniji za korišćenje, a ipak osiguravaju jednako pouzdana svojstva. Ivoclar Vivadent sada predstavlja novi bulk kompozit tečne konzistencije, kojiima je stepen translucencije sličan dentinu i omogućava nanošenje u slojevima do 4 mm debljine.S obzirom na tečnu konzistenciju, Tetric EvoFlow...

1337|0