Konzervativa i profilaksa

3s PowerCure: Umetnost efikasnosti sa posteriornim restauracijama

   Novi kompoziti omogućavaju estetske, visokokvalitetne i efikasne restauracije.   Novi sistem proizvoda 3s PowerCure kompanije Ivoclar Vivadent omogućava postizanje estetskih posteriornih restauracija sa visokom efikasnošću. Tehnika slojevanja kompozita je veoma dugo

60|0

Dušan Kosanović studija slučaja: 'Kompozitne nadoknade prednjih zuba'

  Gubitak zubnih tkiva u anteriornom predelu predstavlja veliki estetski i funkcionalni problem. Bilo da su izazvana posledicama karijesa, povreda, ili urođenim stanjima, oštećenja čvrstih zubnih tkiva u anteriornom regionu dovode do remećenja vizuelnog izgleda pacijenta i naru&sc

517|0

Bluephase G4: Prva inteligentna Bluephase lampa za još bolje rezultate

   Moderna, pouzdana i pametna: to je Bluephase G4 - prva Bluephase lampa za polimerizaciju sa automatizovanim asistentom.Za još bolje rezultate!   Pouzdani materijali i sigurna oprema su neophodni za postizanje uspešnih direktnih i indirektnih restauracija. Međuti

496|0

8 koraka uklanjanja naslaga i poliranja zuba – Air Flow

  Krajem 2018. godine se u prostorijama Dental Medical – a održala prezentacija EMS proizvoda Air Flow unit i ukratko objašnjen GBT (GUIDED BIOFILM THERAPY) protokol. Prezentaciju je održala predstavnica EMS firme, dr Ivana Jelić.     Doktorica Jelić je i

198|0

Uticaj debljine sloja na polimerizacijski stres bulk materijala

  Bulk Fill kompozitni materijali i tehnologija nisu potpuno novi. Međutim vidljiva su značajna poboljšanja i brz porast popularnosti među praktičarima zadnjih 5 godina.   Uspeh ovih materijala uslovljen je zahtevima praktičara za skraćivanjem vremena rada i poboljša

142|0

Tetric EvoFlow Bulk Fill - Postupak sa kojim se štedi na vremenu

Bulk kompoziti probili su put novim konceptima izrade kompozitnih ispuna. Sve je veća potražnja za sistemima koji su jednostavniji za korišćenje, a ipak osiguravaju jednako pouzdana svojstva. Ivoclar Vivadent sada predstavlja novi bulk kompozit tečne konzistencije, kojiima je stepen trans

1506|0

Case study: Efikasan pristup restauraciji mlečnih zuba

  Tečni bulk kompozitni materijali koriste se za nadoknadu dentina kod kaviteta I i II klase. U ovom radu prikazuje se jednostavan terapijski pristup, koji je takođe idealan za dečju stomatologiju. Lako ga je implementirati i vrlo je efikasan uz izvrsne estetske rezultate.   Dugo je

169|0

Kompozitni materijali u estetskoj zoni - studija slučaja

  Izbor savremenih kompozitnih materijala danas je veći nego ikad. Vodeće dentalne kompanije, trudeći se da naprave svoju savršenu paletu, nude nam kompozite različitih boja, konzistencije, opaciteta, transparencije, različitog sastava itd. Uz pravu indikaciju, pravilan način upot

900|0

Bluephase Style Black Limited Edition

  Bluephase Style Black Edition: Limitirano izdanje bluephase Style polimerizacijske lampe.   Sinonim za pouzdanu i efikasnu polimerizaciju materijala već dugi niz godina je lampa firme Ivoclar Vivadent - Bluephase. Od sada je dostupna i u posebnom limitiranom izdanju atraktivnog izgle

546|0

CLEARFIL MAJESTY Esthetic

  CLEARFIL MAJESTY Esthetic je svetlosno polimerizujući, rendgen kontrastni restaurativni kompozitni materijal koji sadrži nano čestice kompozitnog punioca sa visokim indeksom refrakcije (prelamanja) organskog matriksa (uključujući rendgen kontrastne submikronske punioce).   &n

1963|0

Postavljanje kompozitnih direktnih faseta - Klinički slučaj

  Tokom poslednje decenije fizička svojstva kompozita i čvrstoća njihove veze sa različitim podlogama značajno su poboljšani. Pored toga, najnoviji kompoziti imaju veliki raspon raspoloživih boja i opaciteta. Ta dostignuća pružaju mogućnost izrade kompozitnih ispuna prirodnog i

504|0

Minimalno invazivna rehabilitacija “stamp” tehnikom

  Tradicionalno, pacijentima sa izraženom abrazijom zuba nudi se samo jedna mogućnost lečenja: indirektna restauracija (obično krunica) što podrazumijeva uklanjanje velike količine zdrave zubne strukture. Uvođenjem adhezivnih tehnika i inovativnih materijala, razvijeni su manje in

768|2

Tehnike fasetiranja za transformaciju zuba

  Po pravilu, restorativnim se proširenjima zuba zatvaraju estetski ili funkcionalno intruzivni razmaci u području prednjih zuba. Slični se slučajevi često objavljuju te su uspostavljeni kao standardni postupci. Tehnika fasetiranja koju su razvili Hugo i Klaiber znatno je doprinela

356|0

CLEARFIL Universal Bond

  Upoznajte CLEARFIL Universal bond Od kreatora CLEARFIL-a, pionira tehnike totalnog nagrizanja 1970-te i inovativne samonagrizajuće tehnologije 1990-te. CLEARFIL Universal Bond je jednokomponentni, svetlosno polimerizujući bond indikovan za sve direktne i indirektne nadoknade u kombinaciji

527|0

Brza i jednostavna kompozitna restauracija

Svaka restauracija u frontalnom segmentu zubnog niza ima za primarni cilj da se ne razlikuje od okolne, interaktne denticije! Svaki dalji bitni aspekt, dugotrajnost, postojanost i cena u današnjoj stomatologiji prema prioritetu dolaze nakon toga. Naravno, redosled ova

674|0

Jetkati ili ne, pitanje je sad!

Koja tehnika je najbolja: Potpunog jetkanja, selektivnog jetkanja ili samojetkajuća? Pohađajući kurseve kontinuirane edukacije, često me zbunjuju oprečne sugestije raznih predavača, kako je ova ili ona adhezivna tehnika najbolja. Praktikujem jednu, no često čujem da je ova druga ili treća

604|0

Efikasne i estetske nadoknade bočnih zuba

Nova era bulk materijala Sa uvođenjem tečnog bulk kompozita kao dopune čvrstoj konzistenciji Tetric EvoCeram Bulk Fill kompozita, Ivoclar Vivadent je odveo bulk kompozite na viši nivo estetike. Danas, kompozitne smole se rutinski koriste u restauraciji bočni

612|0

Postavljanje kompozitnih direktnih faseta-višebojna tehnika slojevanja!

  Tokom poslednje decenije fizička svojstva kompozita i čvrstoća njihove veze sa različitim podlogama značajno su poboljšani. Pored toga, najnoviji kompoziti imaju veliki raspon raspoloživih boja i opaciteta. Ta dostignuća pružaju mogućnost izrade kompozitnih ispuna prirodnog i

2160|2

Clearfil MajestyTM ES-2 Pro technique Prikaz kliničkog slučaja

IzazovZamislite pacijentkinju koja nije zadovoljna sa svojim starim ispunima. Možda ste već radili sa CLEARFIL MAJESTY ES-2 u nadoknadi pojedinačnih zuba. Ali ovoj pacijentkinji treba zameniti više nadoknada, kao i prekriti bele diskoloracije. Prirodni zubi su različiti. Fluoroza, erozije

784|0

Napredak bulk tehnologije u izradi ispuna

Sanacija drugog gornjeg kutnjaka kod 32-godišnje pacijentkinje Tetric EvoFlow Bulk Fill: Kombinacija Aessencio tehnologije, fotoinicijatora Ivocerina i oslobađanja polimerizacijskog stresa omogućuje aplikaciju u slojevima do 4 milimetra. Linija proizvoda Tetric Evo proizvođača Ivoclar Vi

987|0

CLEARFIL MAJESTY Esthetic i CLEARFIL S3 BOND

Studija prikazuje kliničku studiju CLEARFIL MAJESTY ispuna za restauracije na bazi komozita (naziv proizvoda na Japanskom tržištu je CLEARFIL MAJESTY Esthetic, dostupan I u drugim nijansama boja) u kombinaciji sa samovezujućim adhezivom CLEARFIL S3 BOND (CLEARFIL tri-S bond). Obavljeno je

531|0

Gradia Direct-lečenje nedostataka u razvoju tvrdih tkiva zuba kod dece

U svom svakodnevnom radu stomatolozi se često susreću sa bolestima tvrdih tkiva zuba nekarioznog porekla. Različiti poremećaji u periodu folikularnog razvoja zuba dovodi do formiranja nedostataka tvrdih tkiva koje prvo otkriva dečji stomatolog, pošto se klinički ispoljavaju odmah posl

1970|0

Direktni glasjonomer ispuni u bočnoj regiji

Abstrakt   Koncepti restorativne stomatologije se već desetlećima stalno menjaju; adhezivna stomatologija stalno dobija na važnosti. Danas trofazni jetkajući adhezivi i kompoziti potvrđuju da još uvek predstavljaju zlatni standard u adhezivnoj i restaurativnoj stomatologiji. Glasj

1601|0

GC everX Posterior - Vlaknom ojačan kompozit za zamenu dentina

GC everX Posterior je vlaknom ojačan kompozit koji se koristi kao zamena za dentin, zajedno sa konvencionalnim kompozitom kao što je G-aenial Posterior kao zamena za gleđ. Kratka vlakna kompozita GC everX Posterior čine ga savršenom podlogom za pojačanje kompozitnih isp

852|0

GC Tooth Mousse Portfolio

Od predstavljanja krajem 2002. godine (Australija/Novi Zeland), GC Tooth Mousse brzo je postao omiljen proizvod te firme među stomatolozima kao lokalni premaz za zube za različite primene. Pronalazi se sve više područja primene za GC Tooth Mousse, pa smo smatrali korisnim da se obuhvate

5050|3

GC Fuji Triage

  Fuji Traige je radioopakni glasjonomerni zaštitni i privremeni restorativni materijal. Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama. Preporučene indikacije 1. Pečaćenje fisura. 2. Zaštita površine korena. 3. Prevencija i kontrola

1236|0

Polimerizacija kompozitnih smola

Najveći nedostatak prilikom korištenja kompozitnih materijala je njihova kontrakcija i zagrevanje koje nastaje tokom polimerizacije. Kao posledica toga mogu se javiti preosetljivost, kohezione i adhezione frakture, moguća iritacija pulpe, ivično obojenje, odvajanje materijala od ivica ka

1315|0

Jedinstven GC G-Bond

Jednokomponentni, jednoslojni sistem za spajanje za svetlosnopolimerizujuće kompozite Poboljšana sedma generacija sistema za spajanje pomoću tehnike “nano interakcije   Jednokomponentni, jednoslojni, poboljšani sistem za spajanje sedme generacije, GC G-BOND, omogućava

875|0

Učinkovitost materijala za pečaćenje

Uvod Pečaćenje jamica i fisura koristi se za prevenciju okluzalnog karijesa koji čini do 90 posto karijesa kod dece (1). Koliko su zahvaćene, zavisi od opšteg rizika za karijes kod svakog deteta, ali i o dubini i obliku struktura zuba (2,3). Učinkovitost pečaćenja jamica i fisura za

653|0

Adhese Universal

  Adhese Universal je jednokomponentni, svetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za vezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: self-etch, selektiv-etch i total-etch (jetkanje). Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen ob

566|0

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoCeram Bulk Fill je lako modelirajući nanohibridni kompozit pogodan za  tehniku “bulk” ispuna. Omogućuje novi nivo učinkovitosti  za restauracije na posteriornim zubima: jedan ispun, jedan materijal, jedan sloj. Tetric EvoCeram Bulk Fill sadrži polimerizacioni boo

776|0