Početna > Konzervativa i profilaksa > CLEARFIL MAJESTY Esthetic

CLEARFIL MAJESTY Esthetic

CLEARFIL MAJESTY Esthetic

 

CLEARFIL MAJESTY Esthetic je svetlosno polimerizujući, rendgen kontrastni restaurativni kompozitni materijal koji sadrži nano čestice kompozitnog punioca sa visokim indeksom refrakcije (prelamanja) organskog matriksa (uključujući rendgen kontrastne submikronske punioce).

 

 

Sa svojim izuzetno razvijenim novim nano česticama kompozitnog punioca, CLEARFIL MAJESTY Esthetic omogućava prelamanje svetlosti slično prirodnom zubnom tkivu. Smislili smo i novo ime, da bi se još preciznije opisala mogućnost najpreciznijeg podudaranja boja: novo ime je “Optičko imitiranje zuba”. Ova osobina omogućava upotrebu jednoslojne tehnike slaganja kompozita. CLEARFIL MAJESTY Esthetic omogućava izvanredno i svestrano podudaranje nijansi boja za skoro svaki restaurativni slučaj. Visoko prelamajući matriks takođe omogućava još jednu suštinsku prednost, minimalno menjanje translucencije nakon svetlosne polimerizacije. CLEARFIL MAJESTY Esthetic takođe, je i konzistencije pogodne za oblikovanje, sa mogućnošću visoke ispoliranosti, i krajnje je jednostavan za upotrebu.Indikacije

  • Direktne restauracije za anteriorne i posteriorne zube (kaviteti I-V klase),
  • Direktne kompozitne fasete,
  • Korekcija pozicije i oblika zuba ( npr. zatvaranje dijastema, mikrodoncija, itd.),
  • Direktna reparacija frakturiranih krunica i mostova u ustima pacijenta.

 

Karakteristike i Pogodnosti

  • Podudaranje sa prirodnim zubnim tkivom : prelamanje svetlosti i translucencija.
  • Odaberite jednu boju i upotrebite je. Nema potrebe za višeslojnom tehnikom slaganja kompozita.
  • Rendgen konstrastan i fluorescentan.Proizvod možete da poručite putem e-mail adrese: info@dental-medical.rs ili telefonom na broj 024 554 927

clearfilmajesty-esthetic-brochure.pdf Preuzimanje dokumenta

clearfilmajesty-esthetic-instructions.pdf Preuzimanje dokumenta

Ostavite komentar