Igra kristala

Igra kristala

Četvrti kurs po redu od seta kurseva se održava u Budimpešti, dana 30.09.2017. Predavač je Velimir Žujić koji će učesnicima predstaviti „Igru kristala“.

Na kursu će se analizirati mogućnosti izrade metal-keramičke restauracije visoke estetike, sa umetničkim elementima.
Biće raspravljena upotreba unutrašnjeg bojenja, odnosno dobijanja dubinskih efekata, zatim odnos vrednosti svetline i tona boje, kao i nanošenje dentinskih i incizalnih materijala. Profinjeni efekti dobijaju se korišćenjem novih materijala iz IPS Ivocolor palete - u pitanju su univerzalne boje i glazure za karakterizaciju.
U završnom delu, analizira se površinska tekstura, refleksija svetlosti, prilagođavanje optičkih karakteristika dobi pacijenta, kao i postizanje individualnih efekata površinskim bojenjem.

Radni kurs će osim korišćenja standardnih IPS Style materijala uključiti i rad sa IPS Style ONE materijalom - posebnom paletom kojom se od opaquera fasetira samo JEDNIM keramičkim prahom u svrhu efikasnije i brže izrade kojom se rad finalizira tehnikom bojenja.

Napomena: polaznici sa sobom donose lični pribor za nanošenje keramike, pean, pločice za mešanje keramike kao i freze za obradu keramike i metala.

O predavačima i proizvodima:

Velimir Žujić – zubni tehničar koji je završio edukaciju u Rijeci, Hrvatska. Do 1980. godine je radio u odseku za fiksnu zubnu protetiku u centru za dentalnu medicinu u Murska Sobota, Slovenija, a od 1981. do 1987. je bio član tima za fiksnu zubnu protetiku u Domu zdravlja u Rijeci. 2003. godine postaje opinion leader za Ivoclar Vivadent na polju estetske fiksne zubne protetike.

IPS Style je prva metal - keramika s patentiranim oksiapatitnim kristalima. S obzirom na kombinaciju leucitnih i fluorapatitnih kristala s usklađenom staklenom fazom, rukovanje i optička svojstva ove keramike niske temperature fuzije uistinu su jedinstvena. Na ovom radnom kursu naučićete sve o naprednim tehnikama slojevitog modelovanja, i ući u novi svet keramičkih materijala za crvenu i belu estetiku. Na kursu se radi tročlani most na implantatima, uz nadoknadu nedostajućeg dela grebena pomoću keramike za crvenu estetiku. Nakon izrade površinske strukture, individualna karakterizacija će biti izrađena novim IPS Ivocolor materijalima.

Kurs će se održati 30. septembra u prostorijama Bridge Dental laboratorije u Budimpešti,a trajaće od 9.00h do 17.00h časova.

 

Ostavite komentar