Početna > Novosti i zanimljivosti > Model Management 2

Model Management 2

Model Management 2

 

Kratak sadržaj kursa:
Uspeh svake protetske terapije podrazumeva optimalnu komunikaciju između stomatologa i zubnog tehničara. Kako bi se ona ostvarila, potrebno je da stomatolog. ima informacije o postupcima koje obavlja tehničar, ali i da tehničar zna koje postupke i materijale koristi stomatolog.
U prvom teorijskom delu kursa biće prikazani materijali i postupci od uzimanja otisaka i izlivanja radnih modela, preko određivanja međuviličnih odnosa u položaju centralne relacije, do individualizacije modela u artikulator.
Za radni deo kursa će polaznici pripremiti raspiljene radne modele iz tvrdog gipsa. Zatim će svaki polaznik samostalno preneti model gornje vilice u artikulator pomoću registrata obraznim lukom te model donje vilice pomoću centričnog registrata. Izradiće se više centralnih registrata upotrebom različitih materijala. Sledi uzimanje protruzijskog i laterotruzijskih registrata te individualizacija artikulatora. Na kraju će biti prikazana razlika između položaja maksimalne interkuspidacija i centralne relacije.
Znanje i veštine usvojene na kursu Model Management 2 doprineće kvalitetnijoj izradi protetskih radova i manjem broju komplikacija zbog nepravilno određenih međuviličnih odnosa u svakodnevnom kliničkom radu dr.med.dent. i dent.teh.


Satnica kursa:

teorijski deo
09.00.-10:30. Koncept Model Management - od otiska do modela u artikulator
10.30.-11.15.Prikaz kliničkih i laboratorijskih postupaka - Model Management

radni deo
11.15-12: 00 Uzimanje registrata obrazne lukom, montaža registrata na prenosni stočić, montaža gornjeg modela u artikulator
12: 00-13: 30 Uzimanje centralnog registrata (3)
13.30.-14:00 Pauza
14:00-14:45. Montaža donjeg modela u artikulator pomoću centralnog registrata
14:45-15:30 Uzimanje protruzijskog i laterotruzijskih registrata
15:30-16:15 Individualizacija artikulatora
16:15-17:00 Prikaz razlike između položaja centrične relacije i položaja maksimalne interkuspidacija
17:00-17:30 Diskusija

Predavač: Izr. prof. dr. Nikša Dulčić, dr. dent. med., spec. stom. prot.
Mesto: Ljubljana, 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
Prijavite se na vreme na br. tel.: 024 554 927.


Ostavite komentar