Ceramill Sintron - Konačni kraj kompleksnih livenja!

3049
Ceramill Sintron - Konačni kraj kompleksnih livenja!

Co Cr Sintermetal-za Inhouse suvu obradu po­moću Ceramill Motion mašine. Izrada neplemenitih nadoknada, u revolucio­narnom procesu proizvođnje sa materijalima koji poseduju “voštanu teksturu” - Ceramill Sin­tron (Kobalt Hrom Blokovi)-omogućavaju laku i suvu obradu u Inhouse Desktop mašininama kao što su Ceramill Motion 1 i 2 Cermill Mikro. Naporne faze livenja- postupci podložni greškama, i dugotrajne ručne radne faze nisu više potrebne.

Proces sinterovanja je takođe veoma jednostavno: pritiskom na dugme dovoljno je za odličan rezultat u odnosu na kvalitet materijala. Maksimalna pouzdanost u procesu proizvodnje dobijeni objekti su homogeni bez deformacija i bez lunkera. Koristeći Ceramill Sintron material možemo postići predvidljiv, i uvek tačan rezultat. Ce­ramill Sintron je moguće fasetirati sa svim poznatim keramičkim materijalima.

Frekvencija prodaje materijala koji se koriste u izradi protetskih nadoknada stalno varira. Prva tabela pokazuje tendenciju prodaje ra­zličitih materijala (slika 1.) Uočljiv je veliki porast korišćenja neplemenitih legura nasprem ostalih legura na tržištu. Kod korisnika neplemenitih legura izvršeno je an­ketiranje u vezi koje bi vrstu izrade menjali u sopstvenoj laboratoriji.

Najčešći odgovor je zamena klasične izrade CoCr legura na izradu pomoču moderne teh­nologije tipa CAD-CAM:

 1. Mašinska obrada koja znatno ubrzava pro­ces rada zatim pouzdana preciznost umesto klasičnih faza izrade san je mnogih zubnih tehničara.
 2. Izrada nadoknada od neplemenitih legura u sopstvenoj laboratoriji pomoću dostupne i kompaktne glodalice.
 3. Eliminisati postupke u izradi kao što je: mod­elacija, ulaganje, livenje, peskiranje, obrada...
 4. Isplativi sistem, sa smanjenom abrazijom alata, skraćenim vremenom glodanja.
 5. CoCr legura 4 tipa za izradu fiksnih na­doknada.
 6. Čisti materijal homogenog sastava (Indus­trijski reprodukobilan)
 7. Pouzdana klinička svojstva sa lako fasetira­jučim osobinama.

Koje su osobine koje poseduje Ceramill Sintron:

 1. Moguće suvo glodanje pomoću glodalice Ceramill Motion 1, Motion 2 i Ceramill Mikro.
 2. Mekana konzistencija – tvrdoća voska
 3. Bez livenja
 4. Brzo vraćanje uloženog kapitala
 5. Pouzdanost procesa

Sastav sistema čine:

 1. Ceramill Sintron blokovi
 2. Ceramill Argovent kućište
 3. Ceramill Argotherm sinter peć koja se koordinira do detalja - pouzdanost pro­cesa i kvalitet sinterizacije osiguran je triju sistema komponenti. Ceramill Sintron materi­jal može jedino da se sinteruje u Ceramill Ar­gotherm pečima.


3 komponente - 1 sistem


Sve tri komponente su rezultat razvoja Amann Girrbach-a. Srž komponenti se proizvode u Amann Girrbach-u. Zatim se nastavlja sa modelacijom u Ceramill Mind programu (slika 8.) Posle modelacije objekti se postavljaju u virtualni blok pomoću Ceramill Match pro­grama (slika 9.) Laka suva obrada na desktop glodalilci zbog sastava blokova koji su „kao da se obrađuje vosak. (slike 10.a i 10.b) Maksimalna udobnost! Konvencionalna izra­da krunica i mostova od neplemenitih legura pomoću livenja nije više potrebna.Maksimalno stvaranje vrednosti!

Nema čekanja izrade od neplemenitih blokova, čija izrada duže traje (slike 11.a i 11.b). Glatka površina obrađenog dela bez „otiska„ freze (slika 12.) Odstanjivanje pinova koji koji služe za fiksaci­ju objekta u bloku vrši se pomoću freza za metal (slika 13.). Obrada pinova pomoću gumice (slike 14.). Modelaciju fisura možemo uraditi pomoću nožića za vosak (slika 15.). Minimalna abrazija alata zbog mekane konz­istencije blokova („kao vosak“) (slika 16). Laka suva obrada na desktop glodalilci zbog sastava blokova koji su „kao da se obrađuje vosak“ (slika 17.). Izrada frezovanih površina kod kombinovanih radova, klizača, primarnih teleskopa (slika 18.). Objekti se postavljaju u Argovent posudu… (slika 19.a i 19.b) Postavljanje Argovent posude u Argotherm peć... (slika 20.) Objekti posle sinterovanja (slike 21.a, 21.b, 21.c, 21.d). Skračeno vreme izrade-u poređenju sa klasičnom metodom izrade metalne konstruk­cije-obrada jednog objekta traje ukupno 17 minuta.
Koje su faze rada uzete u obzir:

Skeniranje>Dizajniranje>Konvertovanje po­dataka na jezik Motiona>Slanje podataka glodalici>Separacija konektora>Proba iz­rađenog konektora>Proba izrađenog objekta >Gotov rad (slika 23.).Koje su prednosti sistema:

 • Čuvanje podataka konstrukcija i izrade
 • Brza amortizacija CAD-CAM sistema u lab­oratoriji
 • Maksimalna pouzdanost procesa izrade –ho­mogeni objekti bez deformacije i lunkera
 • Bilo koja keramika za fasetiranje može da se koristi-Koeficijent termičke ekspanzije 14.5
 • Digitalni šabloni (biblioteka zuba) zamenjuju ručnu modelaciju i ubzaju dizajniranje
 • Laka obrada sinterovanih objekata
 • Nema ponavljanja zbog grešaka pri livenju


 • Minimalna abrazija alata zbog mekane konz­istencije blokova („kao vosak“)
 • Nema blazni na okluzalnoj površini ni u kru­nici
 • Nema potrebe za specialni tretman uložnih masa
 • Nema pukotina na uloženom objektu posle žarenja
 • Nema izgorelih metala zbog lošeg topljenja


 • Nema grešaka zbog brzog hlađenja
 • Nema odstanjivanja uložne mase
 • Nema peskiranja
 • Nema separacije ulivnih kanala
 • Nema opekotina prstiju zbog obrade metala (slika 24.)

Po sastavu materijal je klasična kobalt hrom legura. (slika 25.) U poređenju sa metalima koja se liju ima ma­lih razlika (slika 26.) 

Ceramill Sintron revolucionarna neplemeni­ta legura koja pomoću suvog glodanja daje izvanredne rezultate u smislu kvaliteta, pre­ciznosti, i naravno i u brzini i lakoči izrade. Nisu više potrebne dugotrajne faze model­acije i obrada metala. Samo jedan pritisak na taster dovoljan je za homogenu metalnu kon­strukciju bez izobličenja i bez lunkera nastale u toku hlađenja livenog objekta. Sa Ceramill Motion glodalicama dobijamo najbolje moguće rezultate i u najmanjim lab­oratorijama. Nema potrebe za slanje podataka u frez centre jer ovaj sistem daje garanciju na gotove proizvode a čuvena firma Amann- koja je poznata i po naljboljim artikulatorima-daje jaku podršku u smislu edukacije. U novoj eri digitalizacije svako ko želi da ulaže kupuje neku od mašina ali ko želi da ima siguran prihod kupuje „sistem“. Takav sistem poseduje firma Amann koja od izrade modela preko digitalne proizvodnje do goto­vog proizvoda obuhvata sve. Vredi razmisliti...

Autor teksta: Gustav Bačlija

 

Slični postovi

CERAMILL MAP 400 - Brzina ne znači ništa bez preciznosti

CERAMILL MAP 400 - Brzina ne znači ništa bez preciznosti

Reč je o „Funkcionalnom skeneru“ s integrisanim Splitex® sistemom, koji omogućava skeniranje međuviličnih odnosa pacijenta uz pomoć preciznosti Splitex sistema.

1608
NextDent - Vodeći dentalni materijali za 3D štampu

NextDent - Vodeći dentalni materijali za 3D štampu

Portfelj od 30 jedinstvenih NextDent biokompatibilnih materijala, najveći broj od svih dobavljača materijala u kombinaciji sa NextDent 5100 omogućuje multiple dentalne aplikacije. Ovi materijali su dostupni u različitim estetskim bojama...

4253

Komentari

Napiši komentar
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.