Pozovite nas:
+381-24 554 927
Studija slučaja Jelene Urošević sa Filtek Ultimate kompozitom

Studija slučaja Jelene Urošević sa Filtek Ultimate kompozitom

Studija slučaja Jelene Urošević sa Filtek Ultimate kompozitom
Studija slučaja Jelene Urošević sa Filtek Ultimate kompozitom
0 455

Imitiranje prirode kompozitnim materijalima u stomatologiji je uvek izazov. Iziskuje poznavanje materijala i procedura, a vrlo često i umetničku stranu terapeuta.

 


Prikazani pacijent je tridesetogodišnji muškarac sa frakturiranim centralnim sekutićima koji su ranije rekonstruisani kompozitnim ispunima (slika 1). Fraktura se desila u detinjstvu i ispuni su navodno menjani nekoliko puta. Nezadovoljstvo restauracijom je prisutno zbog njene predimenzioniranosti, boje, oblika i marginalnog prebojavanja ivica (slika 2). Postojeći ispun je prisutan već pet godina.
 


Razmatrajući potencijalna rešenja, bilo je više nego očigledno da se nameću dva puta, invazivni i neinvazivni. Invazivni, uz preparaciju zuba za izradu keramičkih ili kompozitnih vinira ili neinvazivni, bez preparacije zuba i izradu ispuna IV klase.

Za izradu ispuna izabran je 3M ESPE Filtek Ultimate kompozit. Nanošenje slojeva (slojevanje) kompozita je rađeno po preporukama Style Italiano koncepta, što podrazumeva korišćenje dve mase, dentinske i gleđne, kao i kontolu debljine slojeva. Poseban set instrumenata LM arte je korišćen za modelovanje ispuna.

 

Odredjivanje boje i analiza strukture zuba

U cilju definisanja boje buduće restauracije i spoznavanja morfološke strukture zuba, napravljeno je nekoliko fotografi ja sa crnom pozadinom pomoću dentalnih kontrastera. Dobijene fotografi je su digitalno obrađene kroz fi ltere koji se nalaze u bilo kom programu za izradu prezentacija ili obradu fotografi ja. Smanjivanjem ekspozicije i povećanjem ko- ntrasta, otkriveni su detalji koji se nalaze na zubu, kao sto su oblik mamelona, incizalna transparencija, pukotine i fi sure u gleđi (slika 3). Ovakva analiza fotografi je omogućava da se svi detalji identifi kuju i prenesu na restauraciju.

Boja zuba je određena pomoću posebnog kompozitnog ključa boja - My Shade Guide by Style Italiano (slika 4). Pomenuti ključ boja se izrađuje u ordinaciji od kompozita sa kojima se restauracija radi. Moguće je praviti različite kombinacije koristeći gleđne, dentinske i body boje. U prikazanom slučaju su korišćeni 3M ESPE Filtek Ultimate dentinski kompozit A3 boje i gleđni kompozit A1 boje. Palatinalni, vestibularni i aproksimalni zidovi su formirani gleđnim kompozitom A1 boje. Unutrašnjost, odnosno osnova ispuna je rađena dentinskim kompozitom.
 

Izrada Mockup-a i silokonskog ključa

Mockup predstavlja simulaciju izgleda buduće restauracije, izrađuje se direktno u ustima, gde dobijamo prototip koji nam daje informacije o obliku, volumenu i boji budućeg rada. Stara restauracija, koja će se modifi kovati, dodavanjem ili oduzimanjem kompozita, tako da se dobije ispun željenog oblika i dužine može poslužiti kao mockup (slika 5). U istu svrhu, za vrlo kratko vreme je moguće na zubu od kompozita izmodelovati željeni izgled restauracije. Kod izrade mock up-a za kompozitni ispun IV klase važna je preciznost na palatinalnoj površini. Mockup ne sme biti predimenzioniran, imati smetnje u okluziji i pri kretnjama donje vilice. Ukoliko postoje smetnje u viličnim kretnjama važno ih je eliminisati u ovoj fazi.

Na osnovu mock up-a, od putty mase adicionog silikona, izradjuje se silikonski ključ. Otiskuje se palatinalna i incizalna povrsina zuba koji se restaurira (slika 5). Nakon vezivanja, silikonski ključ se na poseban način obrađuje tj odseca (slika 6). Uklanja se višak silikona koji je prešao na vestibulanu stranu i tako pravi ključ za izradu platinalne površine buduće restauracije.


Svakako je neophodno proveriti stabilnost silikonskog ključa, i na njemu obeležiti granicu palatinalne površine (slika 7). Granična linija na silikonskom ključu ograničava prostor na koji se nanosi gleđna boja kompozita.


Priprema zuba i nanošenje slojeva kompozita

Priprema zuba podrazumeva uklanjanje tvrdih i mekih naslaga, čišćenje interdentalnih prostora i postavljanje koferdama. Abrazivnom pastom je potrebno očistiti kavitet gde je bio stari ispun, a oštre ivice zaobliti gumicom za poliranje kompozita. Gleđ se nagriza ortofosfornom kiselinom 3M ESPE Scothcbond Universal Echant 15 sekundi (slika 8).
 

Nakon nagrizanja, self etch 3M Scotchbond Universal adheziv se aplikuje u kavitet 20 i ostavlja da deluje još 40 sekundi. Pre svetlosne polimerizacije, višak bonda se uklanja vazdušnim mlazom iz pustera i ostavlja u tankom sloju. Ovaj postupak je vrlo važan i opisuje se da je procedura uspešna kada više nema “talasića” bonda (slika 9). Kada se bond polimerizuje, prelazi se na formiranje ispuna silikonskim ključem, koji se postavlja na zube.

Pogodnim instrumentima, šesticom ili nabijačem modeluje se palatinalna površina budućeg ispuna (slika 10).
 


Formu aproksimalnih površina obezbeđuju aproksimalne molarne matrice (ljuspice), potisnute interdentalnim kočićem (slika 11). Palatinalni i aproksimalni zid ispuna je modelovan gleđnim kompozitom Filtek Ultimate A1.

Unutrašnji deo zuba se popunjava dentinskim kompozitom Filtek Ultimate A3 i važno je da dentinska boja ne bude u predebelom sloju. Predebeo kompozit čini restauraciju slabo translucentnom i ceo zub može delovati “opakno” (neprozirno).

Da bi se izbegao ovakav estetski neuspeh, neophodno je ostaviti dovoljan prostor za gledjni kompozitni materijal na vestibularnoj površini. Instrumentom MISSURA (LM arte)

uklanja se višak dentinskog kompozita. Instrument je kalibrisan tako da ostavlja prostor od 0,5 mm za gleđni kompozit (slika 12).
 Gleđni kompozit Filtek Ultimate A1 se nanosi na vestibularnu površinu i četkicom koja je prethodno provučena kroz tečni kompozit, idealno adaptira na zub (slika 13).

 

Obrada kompozita i poliranje

Nakon konačne svetlosne polimerizacije, na neobradjenoj restauraciji se grafi tnom olovkom crtaju tranzicione linije (slika 14). To su zapravo mesta prelamanja svetlosti na zubnoj površini. Crvenim kolenjakom i dijamantskim crvenim borerom, bez vode, obradjuje se vestibularna površina tako da se na mestima gde su vertikalne linije ostavljaju ispupčenja (slika 15). Na mestima gde su iscrtane horizontalne linije ostaju udubljenja. Pored adekvatne boje i oblika, ovakav način izrade teksture daje ispunu željena estetska svojstva. Kada je završena gruba obrada ispuna, finija obrada se završava 3M Soflex diskovima.
 


 

Pastom za poliranje kompozita i gumicom ispun se polira do visokog sjaja čime je procedura završena (slika 16).
 

Fotografi ja nastala nakon tri nedelje pokazuje inegrisanu restauraciju (Slika 17 i 18). Boja je adekvatna, nema vidljive granice između zuba i ispuna, ispoštovane su anatomske i morfološke karakteristike zuba. Style Italiano koncept slaganja boja je pokazao da dire-ktne kompozitne restauracije mogu biti jednostavan, brz i minimalno invazivan put do maksimalnog estetskog rezultata.


Slični postovi
Uticaj debljine sloja na polimerizacijski stres bulk materijala Uticaj debljine sloja na polimerizacijski stres bulk materijala
Bulk Fill kompozitni materijali i tehnologija nisu potpuno novi. Međutim vidljiva su značajna poboljšanja i brz porast popularnosti među praktičarima zadnjih 5 godina. Uspeh ovih materijala uslovljen je zahtevima praktičara za skraćivanjem vremena rada..
Minimalno invazivna rehabilitacija “stamp” tehnikom Minimalno invazivna rehabilitacija “stamp” tehnikom
Prikaz slučajeva iz prakse - Tradicionalno, pacijentima sa izraženom abrazijom zuba nudi se samo jedna mogućnost lečenja: indirektna restauracija (obično krunica) što podrazumijeva uklanjanje velike količine zdrave zubne strukture. Uvođenjem adhezivnih tehnika i inovativnih materijala, razvijeni su manje invazivni alternativni načini lečenja. Za one koji žele prihvatiti visoko efikasnu i predvidljivu proceduru, tehnika registrata bi mogla biti jedna od opcija.
Detaljnije
1557
Podeli
Komentari
Napiši komentar
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Septodont
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Septodont
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Septodont
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.