Pozovite nas:
+381-24 554 927
Uticaj debljine sloja na polimerizacijski stres bulk materijala

Uticaj debljine sloja na polimerizacijski stres bulk materijala

Uticaj debljine sloja na polimerizacijski stres bulk materijala
Uticaj debljine sloja na polimerizacijski stres bulk materijala
0 692

Bulk Fill kompozitni materijali i tehnologija nisu potpuno novi. Međutim vidljiva su značajna poboljšanja i brz porast popularnosti među praktičarima zadnjih 5 godina.


Uspeh ovih materijala uslovljen je zahtevima praktičara za skraćivanjem vremena rada i poboljšanim rukovanjem u odnosu na tehniku slojevanja sa univerzalnim kompozitima.

Ključne osobine “bulk-fill” materijala su:

  1. dublja polimerizacija, idealno najmanje 4mm,
  2. smanjeno skupljanje i/ili krutost u pokušaju smanjivanja stresa polimerizacije,
  3. korišćenje ili tekućih ili visoko viskoznih formulacija i
  4. korišćenje više translucentnih ili više pigmentiranih materijala.

Tekući ili više translucentni materijali zahtevaju okluzalno prekrivanje regularnim kompozitom većeg viskoziteta sa poboljšanim mehaničkim i estetskim svojstvima.
 

Značaj smanjenog stresa skupljanja

Formulacije sa smanjenom kontrakcijom, ili još važnije, one koje rezultiraju minimalnim polimerizacijskim stresom su ključni izazov s obzirom na veći volumen polimerizacije uspoređujući ga sa konvencionalnim ispunima izrađenim inkrementalnom tehnikom. Smanjenje stresa generiranog bulk materijala može poboljšati marginalni integritet na granici zuba i restauracije i produžiti kliničko trajanje ispuna.

Kako bi se istražio uticaj debljine materijala na polimerizacijski stres tradicionalnih i modernih bulk materijala, izvedena je in-vitro studija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Birminghamu u saradnji sa Univerzitetom u Manchesteru.

Tradicionalni materijali sa visokim udelom punila (low shrinkage: SureFil™ High Density Posterior Restorative, Dentsply; Alert™ Condensable Composite, Pentron), tradicionalni dublje-polimerizirajući (high translucency: QuiXfil™, Dentsply) i 4 moderna bulk fill materijala (Tetric EvoCeram® Bulk Fill, Ivoclar Vivadent; x-tra fil, Voco; SonicFill™ Sonic-Activated Bulk Fill Composite, Kerr; 3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative) su testirana.

Merenje stresa

‘Bioman’ uređaj korišćen je za merenje polimerizacijskog stresa tokom i nakon polimerizacije svakog materijala (n=3) i u slučaju povećane debljine i količine materijala. Štap za pridržavanje i 3 mm debela staklena pločica su peskareni sa 50 μm alumina česticama.

Popustljivost uređaja ostaje konstantna za vreme testiranja (~6 μm/MPa). Kako bi se uporedili podaci o stresu skupljanja koji odgovaraju krućim testiranim uzorcima i kod manje popustljivosti (koja se može očekivati u kavitetima koji imaju manje popuštanje i generiraju veći stres), kao što je pre rečeno, korišćen je korektivni faktor 4. 3M™ ESPE™ Elipar™ S10 LED lampa korišćena je za polimerizaciju svih uzoraka u trajanju od 20s i s intenzitetom od 767 ± 1.6 mW/cm2.

 

Rezultati

Kako se debljina materijala povećava, za očekivati je da će veća količina materijala generisati veći stres (uprkos delimičnom neutralizovanju nastalom used bočne stres relaksacije).

Uopšteno, stres skupljanja za testirane kompozite povećavao se sa količinom materijala (debljina uzorka) iako je uočen efekt manjeg skupljanja za Filtek Bulk Fill Posterior.

Tradicionalni materijal Alert nije mogao biti izmeren na debljini od 2.3 mm bez kohezivne fakture na staklenoj pločici, verovatno kao posledica značajno većeg stresa skupljanja.

Kao što se vidi iz rezultata, kriva stresa u odnosu na vreme za Filtek Bulk Fill Posterior pokazuje manji nagib i samim tim i manji stres skupljanja u ranim fazama polimerizacije u poređenju sa ostalim materijalima. Povrh toga, podaci u tablici otkrivaju da je Filtek Bulk Fill Posterior pokazao niži trend stvaranja stresa na debljim uzorcima čak i u poređenju sa ostalim bulk-fill materijalima. Ovaj fenomen je najverovatnije posledica inovativnog patentiranog monomera sa dodatnim fragmentiranjem (AFM) koji omogućava oslobađanje stresa kako polimerna mreža raste.

Mehanizam

Prema 3M-u, Filtek Bulk Fill Posterior sadrži patentirani monomer sa dodatnim fragmentiranjem (AFM) koji menja polimerizaciju. U slučaju konvencionalnih kompozitnih materijala stres se pojavljuje kao rezultat stvaranja polimerne mreže za vreme polimerizacije: monomerni lanac se širi od osvetljene površine prema dubini.

Najveći stres skupljanja se pojavljuje na mestu gde se mreža počinje stvarati, prouzrokovano povećanom rigidnošću i smanjenim volumenom.

Sa AFM-om, stvaranje polimerne mreže je odloženo i stvaranje mreže je ujednačenije kroz celi kompozitni sloj zahvaljujući dodatnom reaktivnom završetku molekule monomera koja omogućava fragmentiranje molekularnih lanaca. Mreža se relaksira i ponovno stvara kasnije izazivajući otpuštanje stresa.

 

Zaključak

Iako kliničku relevantnost in vitro podataka treba tumačiti sa oprezom, trenutni rezultati upućuju da upotreba Filtek Bulk Fill Posterior-a omogućava smanjeni polimerizacijski stres kod veće debljine materijala. Ova osobina može doprineti smanjenju ivične pukotine kod polimerizacije bulk materijala.

 

Reference

[1] Francis AV, Braxton AD, Ahmad W, Tantbirojn D, Simon JF, Versluis A. Cuspal Flexure and Extent of Cure of a Bulk-fill Flowable Base Composite. Oper Dent. 2015 SepOct;40(5):515-23. doi: 10.2341/14- 235-L. Epub 2015 Mar 5.

Članak prvi put objavljen u Espertise magazinu broj 28, mart 2016. 

 

Jednostavan način izrade direktnog posteriornog ispuna

Kompozitni ispuni u posteriornoj regiji su vrlo česti. Međutim u toj regiji ispun mora podneti visoke sile žvakanja kako bi se osigurala dugoročna stabilnost sistema zub-ispun. Važni preduslovi su dobro uravnotežene mehaničke karakteristike, malo volumno skupljanje i stres kako bi se sprečilo mikropropuštanje i ostali negativni efekti koji uzrokuju neuspeh restauracije. Kako bi se smanjio stres skupljanja kompozitni materijali se obično nanose u slojevima najveće debljine od 2mm.

To je ne samo dugotrajno nego i izazovno što uzrokuje greške pogotovo u područjima sa ograničenim pristupom i vidljivošću (npr. duboki kaviteti). U tom slučaju upotreba inovativnog 3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill Posterior-a dokazala je svoje prednosti:

Može se naneti i polimerizovati u slojevima do 5mm debljine. Upotreba se može videti u sledećem kliničkom slučaju.

 

Slični postovi
Studija slučaja Jelene Urošević sa Filtek Ultimate kompozitom Studija slučaja Jelene Urošević sa Filtek Ultimate kompozitom
Imitiranje prirode kompozitnim materijalima u stomatologiji je uvek izazov. Iziskuje poznavanje materijala i procedura, a vrlo često i umetničku stranu terapeuta.
Podeli
Komentari
Napiši komentar
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Shera
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.