Početna > Protetika i estetika > Studija slučaja Dr Tamás Kovács-a:Funkcionalno-estetska rehabilitacija

Studija slučaja Dr Tamás Kovács-a:Funkcionalno-estetska rehabilitacija

Studija slučaja Dr Tamás Kovács-a:Funkcionalno-estetska rehabilitacija

 

Studija slučaja: Funkcionalno - estetska rehabilitacija kombinacijom različitih keramičkih materijala i tehnika brušenja

 


Pacijentkinja (50):
pacijentkinja se javila prevashodno iz estetskog razloga, ali takođe i zbog funkcionalnih, duboke subgingivalne frakture zuba 24, kao i ranije izvađenih nekoliko bočnih zuba.

Želje i ciljevi: što prirodniji, lep i širok osmeh. Nikako izgled veštačkih zuba, iako je izabrana boja za front bila A1, a bočno A2!

Planiranje: svaka faza je planirana tehnikom DSD (digital smile design) - a uz izradu full contour funkcionalno - estetskog wax up - a, kao i privremenih nadoknada na osnovu istog.

Materijal i metode: donji frontalni zubi (33 - 43) su preparirani horizontalnom tehnikom za izradu IPS e.max Press (MT BL4 ingot - Ivoclar Vivadent) cut - back vinira, a svi ostali zubi su sanirani Vertikal tehnikom uz upotrebu cirkonijumskih (Ceramill ZI A1 - Amann Girrbach) solo krunica i mostova (15 i 24 su ovate pontic design). Za fasetiranje je korišćen Creation ZI CT.


Cementiranje:
cirkonijumske nadoknade su pre cementiranja pripremljene u ordinaciji isključivo Ivoclean - om (Ivoclar Vivadent), kao i viniri u prvoj fazi, nakog čega je sledilo njihovo jetkanje 5% HF kiselinom (Ivoclar Vivadent) 20 sekundi, uklanjanje soli sa 35% H3PO4 (Ultraetch - Ultradent) u trajanju od najmanje 30 sekundi. Posle toga su detaljno isprani i posušeni i aplikovan je MonoBond Plus (Ivoclar Vivadent) u trajanju od 60 sekundi. Keramičke ljuspice su bile cementirane sa kompozitom zagrejanim na 55 stepeni (Micerium Enamel HFO UD1), adhezivnim protokolom (Clearfil SE Bond - Kuraray) pod koferdamskom izolacijom (Nictone Hard), a cirkonijumske nadoknade sa smolom ojačanim GJC - om (GC FujiCem2).

Zaključak: detaljno isplanirana terapija i odanost/predanost u izradi svih faza sa strane stomatologa/zubnog tehničara uvek dovodi do zadovoljnog i nasmejanog pacijenta i članova tima!

Napomena: svaki materijal naveden u članku predstavlja isključivo naš lični izbor i nije povezan sa bilo kakvim promotivnim aktivnostima.

Ostavite komentar

Pogledajte sve komentare

Milica10.08.2019 15:08

Imala sam nezgodu i planiram da uradim isto ovako zube, zanima me cena i koliko dugo traje proces? Hvala unapred.