REZULTAT PRETRAGE ZA POJAM: “KURARAY”

Početna> Pretraga

Clearfil Majesty ES-2

Clearfil Majesty ES-2

KURARAY Zahvaljujući metodi na bazi boja, uzimanje novih osvetljenja, istaknute estetske restauracije se mogu postići. Sastoji se od klasičnih nijansi za tehniku jednom bojom i nijansama Premium za tehniku dual-boje
Clearfil Majesty Esthetic

Clearfil Majesty Esthetic

KURARAY Visoko estetski kompozit posebno namenjen za front.Kompozit sadrži novi organski filter koji ima visoku transparetnost i odličnu difuziju svetlosti, sa visokom radiopaktnošću. Veoma lako se polira, a takođe sadrži visok indeks prelamanja svetlosti matrice
Clearfil AP-X

Clearfil AP-X

KURARAY Micro hibridni svetlosno-polimerizujući kompozitni materijal sa velikim izborom boja i efekata namenjen za anteriorne i posteriorne restauracije. Perfektna konzistencija, dugo vreme modelacije i nelepljivost jesu glavne karakteristike ovog kompozita
Panavia F 2.0

Panavia F 2.0

KURARAY Panavia F 2.0 univerzalni cement koji pokazuje visoku čvrstoću na zubnoj strukturi, metalu i keramici. Smatra se kao zagarantovani dual-vezujuci cement za cementiranje svih keramičkih i metalnih restauracija, posebno za visoke kvalitetne i teške radove
Clearfil Majesty Flow

Clearfil Majesty Flow

KURARAY Clearfil Majesty Flow je rendgenski vidljivi restorativni kompozit koji poseduje velike mehaničke osobine (čvrstoća na pritisak: 329 MPa, savijanja: 145 Mpa), visoka otpornost na habanje, visok radiopaciti (290% Al) i veoma nizak stepen skupljanja
PANAVIA SA Cement Plus

PANAVIA SA Cement Plus

KURARAY Panavia SA Plus namenjen za cementiranje krunica, mostova, inlay-a, only-a, za bez metalne radove, pogodan i za cementiranje implanata. Sama polimerizacije je 10 sek. Poseduje jaku hemijsku vezu i višak se lako uklanja

Po strani:

6 9 18 36

1-6/26