ULTRADENT

ULTRADENT


ULTRADENT

Ultradent Products, Inc je nastao iz želje jednog zubara da obezbedi bolje procedure i proizvode za sopstveni rad. Ubrzo pošto je završio sa školovanjem i tek na početku svoje doktorske karijere, doktor Dan Fišer nije bio zadovoljan sa proizvodima koji su se nalazili na tržištu. Njegova želja da razvije bolje proizvode ga je kasnije dovela na poziciju da kreira buduće standarde stomatološke prakse.

Prvi uspeh doktora Fišera je hemostatik Astringedent, napravljen 1976. godine, koji je postavio standard za buduće uspehe kompanije.

Ultradent je pionir u korišćenju špriceva kao pakovanja za potrošne materijale. Kako je potražnja za specijalizovanim špricevima rasla, Ultradent je napravio posebnu podružnicu koja se bavila isključivo pravljenjem ambalaže, postupkom livenja pod pritiskom. Ovaj deo kompanije zadovoljava potrebe Ultradenta, ali takođe proizvodi posebna pakovanja u obliku špriceva za druge kompanije.

Glavna misija kompanije Ultradent je poboljšanje nivoa stomatoloških usluga širom sveta. Proizvodi Ultradenta koriste u više od 100 zemalja sveta, počev od pojedinačnih stomatologa, do laboratorija i stomatoloških škola.

Želite pogledati i ostale proizvode? Saznajte više ULTRADENT