Pozovite nas:
+381-24 554 927
Direktni glasjonomer ispuni  u bočnoj regiji

Direktni glasjonomer ispuni u bočnoj regiji

Direktni glasjonomer ispuni  u bočnoj regiji
Direktni glasjonomer ispuni u bočnoj regiji
0 1592

Abstrakt

 

Koncepti restorativne stomatologije se već desetlećima stalno menjaju; adhezivna stomatologija stalno dobija na važnosti. Danas trofazni jetkajući adhezivi i kompoziti potvrđuju da još uvek predstavljaju zlatni standard u adhezivnoj i restaurativnoj stomatologiji. Glasjonomer cementi još uvek imaju veliku prednost hemijske adhezije za zubno tkivo i sposobnosti modifikacije uključenjem akrilatnih komponenti, te su još uvek važni u restaurativnoj stomatologiji.

Cilj ovog članka je prikazati klinički slučaj u kojem su korišteni glasjonomeri, prekriveni novo razvijenim materijalom za premaz, ocenjujući prednosti i nedostatke materijala i završno dokazujući da se može koristiti kao estetski i dugotrajni restaurativni materijal.

 

Uvod

 

U području direktnih dentalnih operacija danas se visoko zahtevni estetski i funkcijski ispuni za zadnje zube u načelu izrađuju iz kompozita.

Mikropropuštanje je jedan od najčešćih uzroka neuspeha većine restaurativnih materijala, budući da to propuštanje dovodi do sekundarnog karijesa, te iritacije zubne pulpe (1, 2).

Sve je veće zanimanje za pronalaženje materijala koji ima bolja adhezivna svojstva i mogućnost mikro propuštanja može svesti na minimum te smanjiti razvoj karijesa na spoju zub-ispun (3).

 

Razvoj materijala izrađenih od glasjonomera predmet je različitih studija zbog brojnih prednosti koje pružaju. Glasjonomeri se još uvek smatraju jedinim samoadhezivnim materijalima za zubno tkivo (4, 5). Međutim, preporučuje se upotreba sredstva za kondicioniranje, poput poliakrilne kiseline. Kiselina za kondicioniranje čisti zubnu površinu, odstranjuje zaostali sloj dentina te izlaže kolagena vlakna između 0,5 i 1 µm (5). Glasjonomeri mogu da se klasifikuju na sledeći način: glasjonomer cementi, hibridni materijali i glasjonomeri modifikovani akrilatnom smolom.

 

Najznačajnije prednosti tih materijala uključuju hemijsku adheziju za dentin i gleđ, oslobađanje fluorida, kao i visoku toleranciju tkiva i biokompatibilnost.

Međutim, nedostatak otpornosti na abraziju i loša estetika razlozi su zbog kojih ih većina stomatologa ne koristi često. Danas, nova generacija glasjonomera pruža bolju estetiku, bolja adhezivna svojstva, te trajne rezultate, delimično zbog malih čestica koje povećavaju viskoznost materijala.

 

Nedavno je predstavljen novi restaurativni sistem (Equia, GC EUROPE) baziran na čistim glasjonomerima (Fuji IX GP Extra) i slojem akrilatnog laka sa visoko disperzivnim nano punjenjem; u skladu sa uputstvima proizvođača, zaštitni lak, dakle poslednji sloj dodaje se kad je ispun završen, to daje veću otpornost glasjonomera, bolje rubno zatvaranje i bolju estetiku ispuna.
Studija autora Okada et al. pokazuje da se čvrstoća glasjonomera povećava vremenom, zbog efekta starenja jonomera u dodiru sa pljuvačkom. Studija pokazuje da se ta čvrstoća značajno povećava ako se jonomer zaštiti akrilatnim lakom tokom prvih 80 dana. U skladu sa tim, materijali poput Fuji IX GP Extra (GC EUROPE NV) pružaju pacijentima mnoge prednosti, posebno deci, starijim osobama i pacijentima narušenog zdravlja. U skladu sa uputstvom proizvođača, Fuji IX GP Extra otpušta fluoride, veže se za zubno tkivo bez potrebe posebnog adhezivnog sredstva, ima dobru adhezivnu čvrstoću te se može završno obraditi i polirati u samo jednoj poseti stomatologu (5).

Ovaj članak pruža pregled kliničkih mogućnosti koje pruža ova vrsta direktnog adhezivnog ispuna, kada je teško izraditi i uskladiti tačnu boju.

 

Klinički slučaj

 

Pacijent star 19 godina primljen je na Zavod za dentalne operacije i estetiku Međunarodnog Univerziteta Katalonije sa kompozitnim ispunom na zubu 4.6, sa znakovima rubnog propuštanja i neodgovarajućom anatomijom (Slika 2).Restaurativni materijal i sekundarni ispun odstranjeni su borerom. Kad je odstranjen stari ispun, radno područje je u celosti izolovano koferdamom (Slika 3).Iako koferdam nije neophodan, za ovu vrstu materijala, omogućio je radno polje bez bakterija, te mnogo jednostavniji rad. Zatim je, pre nanošenja glasjonomera, zubno tkivo pripremljeno nanošenjem poliakrilne kiseline u trajanju od 10 sekundi (Slika 4).Kad je zub prepariran, pripremljen je materijal za ispun. Glasjonomer Fuji IX GP Extra aktiviran je pritiskom aplikatora te postavljen u mikser 10 sekundi, a zatim je kapsula postavljena na aplikator kako bi se materijal postavio u kavitet.

Glasjonomer je nanešen tako da u potpunosti pokrije kavitet. Kada se kavitet prekrio te materijal stvrdnuo, izvršeno je oblikovanje i poliranje okluzalnih površina i odmah je nanešen sloj svetlosnopolimerizujućeg zaštitnog laka, G-Coat PLUS i polimerizovan je 20 sekundi (Slika 5).

 


Rasprava

 

Izuzetno je važno održavanje rubnog zatvaranja kako bi se izbegli ili smanjili klinički problemi poput bočnih diskoloracija usled mikropropuštanja i sekundarnog karijesa (5).

Novija istraživanja (3, 5) su pokazala da se Fuji IX materijal ponaša slično materijalima poput kompozita i drugih akrilatom ojačanih glasjonomera.

Upoređujući kliničku efikasnost postojećih adhezivnih sistema i glasjonomera, Peumans et al. (5) su utvrdili da glasjonomeri pokazuju bolje rezultate. Njihova stopa neuspeha je znatno niža nego kod jednostavnih adheziva (jednofaznih samoadhezivnih materijala i dvofaznih nagrizajućih materijala) i nešto niža nego kod trofaznih nagrizajućih adheziva. Mnogi glasjonomeri istraživani u studiji bili su restaurativni materijali, te jedini materijali koji odgovaraju zahtevima ADA.

 

 

Zaključci

Restaurativni materijal Fuji IX GP Extra i sloj laka G-Coat PLUS (Equia, GC EUROPE NV) pokazali su estetski prihvatljive rezultate, budući da se ispun može izraditi u različitim nijansama, te ima izvrsnu translucenciju u poređenju sa konvencionalnim glasjonomerima. Međutim, budući da je radno vreme ograničeno, postizanje odgovarajućih površina može biti teže nego kod konvencionalnog kompozita. S druge strane, tretman ovom kombinacijom glasjonomera i zaštitnog laka (Equia, GC EUROPE NV) može da bude dobra alternativa za bržu i jeftiniju izradu ispuna na bočnim ispunima, sa prihvatljivijom estetikom.

 

 

Literatura

 

1. Bergenholtz G, Cox CF, Loesche WJ, Syed SA. Bacterial leakage around dental restorations: its effect on the dental pulp. J Oral Pathol. 1982 Dec; 11(6):439-50.

2. Brannstrom M. Communication between the oral cavity and the dental pulp associated with restorative treatment. Oper Dent. 1984 Spring; 9(2):57-68.

3. Castro A, Feigal RE. Microleakage of a new improved glass ionomer restorative material in primary and permanent teeth. Pediatr Dent. 2002 Jan-Feb; 24(1):23-8.

4. Yoshida Y, Van Meerbeek B, Nakayama Y, Snauwaert J, Hellemans L, Lambrechts P, et al. Evidence of chemical bonding at biomaterial-hard tissue interfaces. J Dent Res. 2000 Feb; 79(2):709-14.

5. Peumans M, Kanumilli P, De Munck J, Van Landuyt K, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Clinical effectiveness of contemporary adhesives: a systematic review of current clinical trials. Dent Mater. 2005 Sep; 21(9):864-81.

6. Inoue S, Van Meerbeek B, Abe Y, Yoshida Y, Lambrechts P, Vanherle G, et al. Effect of remaining dentin thickness and the use of conditioner on micro-tensile bond strength of a glass-ionomer adhesive. Dent Mater. 2001 Sep; 17(5):445-55.

7. McLean JW, Nicholson JW, Wilson AD. Proposed nomenclature for glass-ionomer dental cements and related materials. Quintessence Int. 1994 Sep; 25(9):587-9.

8. Okada K, Tosaki S, Hirota K, Hume WR. Surface hardness change of restorative filling materials stored in saliva. Dent Mater. 2001 Jan; 17(1):34-

9. Hallett KB, Garcia-Godoy F. Microleakage of resin-modified glass ionomer cement restorations: an in vitro study. Dent Mater. 1993 Sep; 9(5):306-11.

10. Erdilek N, Ozata F, Sepetcioglu F. Microleakage of glass ionomer cement composite resin and glass ionomer resin cement. J Clin Pediatr Dent. 1997 Summer; 21(4):311-4.

11. Wilder AD, Jr., Swift EJ, Jr., May KN, Jr., Thompson JY, McDougal RA. Effect of finishing technique on the microleakage and surface texture of resin-modified glass ionomer restorative materials. J Dent. 2000 Jul; 28(5):367-73.

 

 

Flavio Caballero, student postdiplomskih studija dentalnih operacija i estetike

Montse Mercadé i Marta Vallès, predavači poslediplomskih studija dentalnih operacija i estetike

Dr Miguel Roig, Direktor Zavoda za dentalnu patologiju i terapiju

Međunarodni univerzitet Katalonije, Barselona, Španija

Slični postovi
Jetkati ili ne, pitanje je sad! Jetkati ili ne, pitanje je sad!
Koja tehnika je najbolja: Potpunog jetkanja, selektivnog jetkanja ili samojetkajuća?
Pohađajući kurseve kontinuirane edukacije, često me zbunjuju...
Učinkovitost materijala za pečaćenje Učinkovitost materijala za pečaćenje
Učinkovitost materijala za pečaćenje u petogodišnjem radu studenata i pedodonata.
Pečaćenje jamica i fisura koristi se za prevenciju okluzalnog karijesa koji čini do 90 posto karijesa kod dece (1). Koliko su zahvaćene, zavisi...
Podeli
Komentari
Napiši komentar
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hanel
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
MANFREDI
Mani
MGF
Microbrush
Miltex/Integra
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Shera
Tokuyama
Ultradent
UNIDENT
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.